60 rokov krívd bez konca

 

Pred 60 rokmi boli vysídlené a zrovnané so zemou tri obce Ruskinovce, Dvorce, Blažov a osada Ľubické kúpele, pričom kataster bol zhabaný ešte ďalším 20 obciam. Na tomto území následne vznikol vojenský obvod (VO) Javorina, ktorý bol využívaný ako cvičný vojenský priestor hlavne pre ruské vojská počas ich pobytu v Československu. Od roku 1990 sa vrámci reštitúcie pokúša viac ako 30.000 poškodených občanov dostať ku svojim majetkom. Bohužiaľ stále bez viditeľného výsledku. Oficiálne bol výcvik vo VO Javorina ukončený až v decembri roku 2005.

 

Vládne uznesenie č. 582/2002 zaviazalo ministra obrany pripraviť návrh na zrušenie OV Javorina k 31.12.2006 a začlenenie k susedným katastrom. Tento proces bol zastavený schválením protiústavného zákona č. 276/2006 Z.z., ktorý bol následne podaný na Ústavný súd. Po troch rokoch Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 9. septembra 2009 rozhodol, že všetky napadnuté ustanovenia strácajú účinnosť čím sa vytvorili podmienky umožňujúce zrušenie Vojenského obvodu Javorina. Tento bol k 1.1.2011 zrušený Nariadením vlády č. 455/2010 Z.z. z 10. decembra 2010, ktoré predložil na schválenie vtedajší Minister obrany SR Ľubomír Galko.

 

Naše úsilie o nápravu krívd spred 60 rokov však týmto ešte zďaleka nekončí. Niekoľkým pôvodným majiteľom, alebo ich nástupcom medzičasom boli vydané dohody a následne rozhodnutia o úprave vlastníckych vzťahov k pozemkom, o ktoré si požiadali v rámci reštitúcií. Vydávanie sa však doteraz dialo iba na papieri, pričom väčšina zatiaľ nemá ani len to. V súčasnosti bol navyše proces reštitúcií v bývalom vojenskom priestore pre nezhody v zápisoch medzi vojenským a civilným katastrom pozastavený.

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému žiadame urýchlené vysporiadanie reštitučných nárokov na pozemky v bývalom vojenskom priestore Javorina. Chceme začať využívať majetok našich otcov, ktorý nám patrí a po 60 rokoch od násilného vysťahovania z rodného kraja chceme, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť. Túto výzvu adresujeme v mene všetkých členov Družstva Ruskinovce, Združenia za obnovu obce Ruskinovce ako aj ďalších 30.000 poškodených obyvateľov, ktorým sú stále upierané základné práva na súkromné vlastníctvo.


Obec Ruskinovce a vojenský obvod Javorina

V roku 1952 bola obec Ruskinovce z dôvodu zriadenia vojenského výcvikového priestoru Javorina násilne vysťahovaná. Postupne boli rozobraté obytné a hospodárske budovy, ich materiál sa použil na stavbu ciest. Kostoly boli najskôr vypratané a slúžili ako sklady. No nakoniec tiež padli za obeť spolu so sochou Immaculaty (mariánskeho stĺpu). Na konci 90-tych rokov 20. storočia sa začali vyvíjať aktivity na obnovu Ruskinoviec. Postupne sa na mieste bývalého katolíckeho gotického kostola postavila drevená kaplnka. Niekoľko desiatok metrov ďalej bol zasa na mieste bývalého evanjelického kostola inštalovaný kríž s rytinou tohto kostola. Pravidelne sa tu začali slúžievať výročné bohoslužby. Vojenský priestor bol Nariadením vlády SR zrušený k 1.1.2011, pôvodný obyvatelia alebo ich nástupcovia však žiaľ stále nemôžu užívať pôdu svojích otcov, ktorá im bola pred 60 rokmi násilne odobraná.


Trochu z histórie

Ruskinovce boli obec v kežmarskom okrese. Zanikli v dôsledku zriadenia vojenského obvodu Javorina.

Ruskinovce boli známe už od 13. storočia. V roku 1271 boli povýšené na kráľovské mesto na základe práv udelených spišským Sasom uhorským kráľom Štefanom V. Spolu s ďalšími dvanástimi spišskými mestami boli v roku 1412 dané do zálohu poľskému kráľovi. Od 13. storočia tu tiež stál gotický dvojloďový kostol sv. Agnesy. Madona z tohto kostola pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče a momentálne sa nachádza v Národnej galérii v Bratislave. Od konca 19. storočia tu tiež stál kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1726 bola na podnet kapitána Ľubovnianskeho hradu, Teodora Ľubomírskeho, postavená socha Immaculaty (podobnú a z tejto série najväčšiu, možno nájsť v neďalekej Ľubici).

 

(Zdroj: Wikipedia)