Novinky

16.05.2015 00:00

Vyhlásenie reštituentov z vojenského obvodu Javorina k vystúpeniu ministra Kaliňáka k povodňovej situácii v oblasti Kežmarku

My, reštituenti z bývalého vojenského obvodu Javorina, sa dôrazne ohradzujeme voči zavádzaniu ministra vnútra Roberta Kaliňáka k povodňovej situácii v oblasti Kežmarku. Jeho tvrdenie, že majetky Vojenského obvodu Javorina boli vrátené súkromným osobám, nastal výrub a tým sú spôsobené povodne v...

—————

15.09.2013 18:21

Jozef Lux v Ruskinovciach

Milí Ruskinovčania, priatelia a podporovatelia, 8.9.2013 do Ruskinoviec zavítal rodák Jozef Lux, aby si prišiel pripomenúť dôverne známe miesta, zvečnené a ďalej šírené aj medzi ostatných formou štvordielnej publikácie, ktorú sám zostavil. V tejto publikácií je zachytených mnoho miest aj udalostí...

—————

07.11.2012 00:00

Protest KRIVDA NAHRÁDZA KRIVDU

(Stanovisko pre tlač Družstva Ruskinovce, Urbárske spoločenstvo obce Jakubany, občania obce Uloža, Repaše, Brutovce, Šambron, Nová Ľubovňa a Ľubica zúčastnení na proteste proti vyhláseniu a zriadeniu chráneného vtáčieho územia Levošské vrchy CHVÚ a požiadavka na urýchlené ukončenie reštitúcií v...

—————

12.08.2012 12:00

Stretnutie v Ruskinovciach pri príležitosti 60. výročia násilného vysídlenia obce

Dňa 12.8.2012 sa v Ruskinovciach uskutočnilo stretnutie pri príležitosti smutného 60. výročia násilného vysťahovania obce. Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým organizátorom za skvelú prípravu a priebeh, kuchárom za vynikajúci guláš a účastníkom za neopakovateľnú atmosféru,...

—————

03.03.2010 17:41

Zhromaždenie za podporu zrušenia VO Javorina

SME - Pred parlamentom ľudia demonštrovali za vrátenie pozemkov v Javorine Pravda - Poslancom plieskal bič. Za zrušenie nepotrebného vojenského obvodu Nový Čas - Desiatky ľudí protestovali proti vojenskému obvodu Javorina Webnoviny.sk - NR SR: Občania chcú zrušiť vojenský obvod Javorina TA3 - J....

—————