Vyhlásenie reštituentov z vojenského obvodu Javorina k vystúpeniu ministra Kaliňáka k povodňovej situácii v oblasti Kežmarku

16.05.2015 00:00

My, reštituenti z bývalého vojenského obvodu Javorina, sa dôrazne ohradzujeme voči zavádzaniu ministra vnútra Roberta Kaliňáka k povodňovej situácii v oblasti Kežmarku.
Jeho tvrdenie, že majetky Vojenského obvodu Javorina boli vrátené súkromným osobám, nastal výrub a tým sú spôsobené povodne v tejto oblasti, je lož.

Tieto majetky do dnešného dňa neboli fyzicky majiteľom vydané.
To znamená, že majitelia sú len na papieri a nemajú žiaden prístup ani možnosť nakladať so svojím majetkom, nieto ešte ťažiť drevo.
Výruby a holoruby tu prebiehali od 50-tych rokov hospodárením štátu a neskôr Vojenských lesov SR v tejto oblasti, to znamená predĺžená ruka štátu systematicky toto prostredie zničila viac ako 50 rokov.
Prvýkrát sa to ukázalo pri obrovských povodniach v roku 2010 (pre zaujímavosť, VO Javorina bol zrušený až k 1. 1. 2011, takže naozaj pôvodní majitelia ťažko mohli tento stav spôsobiť).

Je paradoxom, že všetci pôvodní obyvatelia a ich potomkovia, ktorí boli násilne vysťahovaní z tejto oblasti a žijú v okolí Kežmarku, boli prvýkrát poškodení štátom v 50-tych rokoch - a v súčasnosti ich štát opäť oberá o ich majetok tým, že nerobí žiadne protipovodňové opatrenia ani zodpovedné lesné hospodárstvo, ale naopak holorubmi tento stav spôsobil!

Od ministra Kaliňáka žiadame ospravedlnenie a taktiež vyjadrujeme obrovskú ľútosť nad našimi krajanmi, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii.

V prípade, že vás stav "lesov" vo VO Javorina zaujíma, veľmi radi vás týmto krajom prevedieme.

Karol Galek

predseda družstva Ruskinovce

16.5.2014

—————

Späť