Stretnutie v Ruskinovciach pri príležitosti 60. výročia násilného vysídlenia obce

12.08.2012 12:00

Dňa 12.8.2012 sa v Ruskinovciach uskutočnilo stretnutie pri príležitosti smutného 60. výročia násilného vysťahovania obce. Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým organizátorom za skvelú prípravu a priebeh, kuchárom za vynikajúci guláš a účastníkom za neopakovateľnú atmosféru, ktorú nepokazilo ani poobedné upršané počasie. Pár fotografií z tohto podujatia si môžte pozrieť aj vo fotogalérii.

O ďalšej činnosti a smerovaní Družstva Ruskinovce, ako aj Združenia za obnovu obce Ruskinovce, ktoré boli stručne predstavené počas príhovoru Vás budeme priebežne informovať na týchto stránkach. Pokiaľ máte vlastné podnety k tomu, ako by to malo v Ruskinovciach v budúcnosti vyzerať a mohlo fungovať, prosím vyjadrite svoj názor prostredníctvom formuláru na tejto stránke, alebo priamo napíšte e-mail na novozaloženú adresu druzstvo@ruskinovce.sk.

 

Teším sa na Vaše podnety ako aj ďalšie osobné stretnutia,

 

Karol Galek

(predseda družstva Ruskinovce)

 

—————

Späť