História

19.11.2021 13:55

Kronika Ruskinoviec

V roku 2021 bol knižne vydaný autentický prepis kroniky Ruskinoviec s názvom „Pamätná kniha obce Ruskinovce“.  Kronikár, evanjelický farár Július Szepeši, v nej opisuje život ľudí dvoch národností v Ruskinovciach v súhre významných  udalostí rokov 1914 až 1943 na Slovensku....

—————

15.11.2021 09:17

Madona z Ruskinoviec

  Najvzácnejšou zachovanou kultúrnou pamiatkou Ruskinoviec je bezpochyby socha Madony. Je uložená v Slovenskej národnej galérii v Bratislave a patrí do kultúrneho dedičstva Slovenska. Túto unikátnu sochu majstrovsky opisuje  Reinhard Scholtz vo svojej  knihe „Madona...

—————